Borås Konstmuseum logo
Skulptur i kvällsljus med vita blad formade som en virvel

Alice Aycock, Devil Whirls, 2021. Foto Ulrika Göransson


Borås Konstmuseum ansvarar för stadens offentliga konst vilket omfattar allt från skulpturer, väggmålningar, konstgestaltningar vid ny- och ombyggnationer till mer tillfälliga installationer och projekt. Vartannat år arrangerar museet Borås Art Biennial (tidigare Skulpturbiennalen), en internationell konstbiennal som utmärker sig över hela staden.
Länk till Borås Art Biennials hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås beskrivs ofta som skulpturstaden och satsningarna på den offentliga konsten har skapat en enastående stadskärna fylld av ett hundratal skulpturer, installationer och gigantiska muralmålningar, många skapade av internationellt kända konstnärer. Den offentliga konsten har fått en särställning och engagerar många aktörer, inte minns näringslivet, som bidragit med medel till många av de skulpturer av internationellt verksamma konstnärer, som varit med och format Borås Stads identitet.

Samarbetet med näringslivet har uppmärksammats nationellt och Skulpturstaden Borås blev 2021 års vinnare av Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs tävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten.

Borås stad avsätter årligen 1,2 % av kommunens investeringsbudget för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter, medlen kan även användas för utomhusmiljöer samt täcka in kostnader för vård och underhåll.

bild av omslag med texten Handbok för offentlig konst

En handbok för arbetet med offentlig konst i Borås har tagits fram som förtydligar Borås Stads riktlinjer för offentlig konst. Läs handboken här Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster. och läs riktlinjerna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: