Musem med fokus på samtidskonst, rörlig bild och offentling konst.

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Offentlig konst

Borås stadskärna har ett unikt utbud av offentlig konst. Inom en radie på knappt 1,5 kilometer finns ett drygt hundratal skulpturer, installationer och muralmålningar som alla ingår i stadens samling av offentlig konst. Vartannat år arrangerar museet Borås Art Biennial (tidigare Skulpturbiennalen), en internationell konstbiennal som utmärker sig över hela staden.

Borås Konstmuseum förvaltar och sköter om stadens betydelsefulla samling av offentlig konst som fortlöpande utvidgas.

Du hittar ett urval av de offentliga konstverken i kartan nedan.
För kartan i helskärmsläge följ denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gul cirkel: Biennalverk
Svart cirkel: Stadens offentliga konst
Lila cirkel: Muralmålningar

Guidade skulpturvandringar

Borås Konstmuseum erbjuder guidade visningar av stadens offentliga konst. Våra guider tar med er på en resa runtom i staden där ni får chansen att upptäcka och lära er mer om några av Borås många skulpturer och muralmålningar.

Kontakta oss via bokningar.konstmuseum@boras.se för privata bokningar.

 

"Det som är fantastiskt med de här skulpturerna är att de skapar platser av platser som annars inte varit någon plats"

(Mark Isitt Sveriges Radio P1 2018, Borås har fått tillbaka självförtroendet)


Kvällsbild av skulptur med ett virrvarr av vita stålskenor.

Alice Aycock, Devil Whirls, 2021. Foto Ulrika Göransson. Skulpturen donerades till Borås i samband med jubileumsfirandet 2021.

Konststaden Borås

Borås beskrivs ofta som konststaden och den offentliga konsten har fått en särställning och engagerar många aktörer, inte minst näringslivet, som bidragit med medel till många av de skulpturer av internationellt verksamma konstnärer och som varit med och format Borås stads identitet.

Samarbetet med näringslivet har uppmärksammats nationellt och "Skulpturstaden Borås" blev 2021 års vinnare av Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs tävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten.

Urban konst

Borås har under de senaste 10 åren positionerat sig som en scen för urban konst. Många fastighetsägare har upplåtit väggar för att skapa konst i form av stora muralmålningar och man möter dem på många platser. Många muralmålningar har tillkommit genom festivalen No Limit®. Läs mer om No Limit® Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten som numera även omfattar stadens urbana konst.

Muralmålning på fassad med motiv av en svan och en räv som bråkar.

Telmo Miel, 2017. Foto Fedrik Malmund

Vård och underhåll

Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Eftersom den är hårt utsatt för både väder och vind såväl mänskliga påfrestningar, som till exempel klotter och skadegörelse, ställer den särskilda krav på förvaltning och underhåll.

År 2019 genomförde Helena Strandberg Konservator AB en inventering av stadens skulpturer, vilket resulterade i en omfattande Vård- och underhållsplan. Denna uppenbarade ett stort behov av ett långsiktigt underhållsarbete men lyfte även fram akuta åtgärder. Som en följd av slutsatserna påbörjades en särskild satsning på att konservera det befintliga skulpturbeståndet, till vilket Kulturnämnden har avsatt extra medel. Detta arbete fortsätter framöver.

Länk till pdf av vård och underhållsplan Pdf, 29.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok & riktlinjer

En handbok för arbetet med offentlig konst i Borås har tagits fram som förtydligar Borås Stads riktlinjer för offentlig konst.

Läs handboken här Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster. och läs riktlinjerna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stadsbild med en skulptur i brons som föreställer ett barn i regnkläder.

Charlotte Gyllenhammar, Ute, 2005. Foto Superstudio

Konst vid ny- och ombyggnation

Borås Stad avsätter årligen ett anslag som motsvarar 1,2% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av fastigheter i en investeringsbudget för konstnärlig gestaltning. Medlen kan även användas för utomhusmiljöer och täcka kostnader för vård och underhåll.

Vid satsningar på gestaltningar av kommunala miljöer, framför allt vid nybyggnationer eller större renoveringar, hanterar kommunen konstinköpen genom ett upphandlingsförfarande. Det innebär att vi annonserar uppdragen offentligt och yrkesverksamma konstnärer har möjlighet att anmäla intresse för uppdraget. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr detta förfarande. Val av konstverk beslutas alltid av en förvaltningsövergripande samrådsgrupp där sakkunniga från museet är sammankallande.

Foto av rum i bibliotek med ett ljusblått konstverk i relief monterat på väggen.

Michael Johansson, Vardagsmönster, foto Martín Mejía Rugeles

Kommande gestaltningsuppdrag

Flera gestaltningsuppdrag kommer att utannonseras under 2024. Håll utkik på denna sida och på opic.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.