Borås Konstmuseum logo

Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Eftersom den är hårt utsatt för både väder och vind såväl mänskliga påfrestningar, som till exempel klotter och skadegörelse, ställer den särskilda krav på förvaltning och underhåll.

År 2019 genomförde Helena Strandberg Konservator AB en inventering av stadens skulpturer, vilket resulterade i en omfattande Vård- och underhållsplan. Denna uppenbarade ett stort behov av ett långsiktigt underhållsarbete men lyfte även fram akuta åtgärder. Som en följd av slutsatserna påbörjades en särskild satsning på att konservera det befintliga skulpturbeståndet, till vilket Kulturnämnden har avsatt extra medel. Detta arbete fortsätter framöver. 

Länk till pdf av vård och underhållsplan Pdf, 29.1 MB, öppnas i nytt fönster.

bild av en stor skulptur föreställande Pinocchio

Jim Dine, Walking to Borås, 2008

Senast uppdaterad: