Borås Konstmuseum logo

Borås Stad avsätter årligen ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av fastigheter i en investeringsbudget för konstnärlig gestaltning. Medlen kan även användas för utomhusmiljöer. Från och med 2022 utökas anslaget till 1,2% för att även täcka in kostnader för vård och underhåll.

Vid satsningar på gestaltningar av kommunala miljöer, framför allt vid nybyggnationer eller större renoveringar, hanterar kommunen konstinköpen genom ett upphandlingsförfarande. Det innebär att vi annonserar uppdragen offentligt och yrkesverksamma konstnärer har möjlighet att anmäla intresse för uppdraget. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr detta förfarande. Val av konstverk beslutas alltid av en förvaltningsövergripande samrådsgrupp där sakkunniga från museet är sammankallande.


Kommande gestaltningsuppdrag

Flera gestaltningsuppdrag kommer att utannonseras under 2024. Håll utkik på denna sida och på opic.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Ett urval färdigställda offentliga uppdrag:

Senast uppdaterad: