Borås Konstmuseum logo

Borås Stad avsätter årligen ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av fastigheter i en investeringsbudget för konstnärlig gestaltning. Medlen kan även användas för utomhusmiljöer. Från och med 2022 utökas anslaget till 1,2% för att även täcka in kostnader för vård och underhåll.

Vid satsningar på gestaltningar av kommunala miljöer, framför allt vid nybyggnationer eller större renoveringar, hanterar kommunen konstinköpen genom ett upphandlingsförfarande. Det innebär att vi annonserar uppdragen offentligt och yrkesverksamma konstnärer har möjlighet att anmäla intresse för uppdraget. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr detta förfarande. Val av konstverk beslutas alltid av en förvaltningsövergripande samrådsgrupp där sakkunniga från museet är sammankallande.

Aktuella offentliga uppdrag att söka:

Konstgestaltning till Fredriksborgskolans entréhall. Sista anbudsdag 2022-11-14.
Läs mer på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till pdf om uppdraget Pdf, 742.8 kB.

fasadvägg med målning i flera starka färger med motiv av bland annat blommor, ornament, en kundvagn och en hjort

Saadia Hussein, Escaping memories, 2021, foto Ulrika Göransson

Senast uppdaterad: