Borås Konstmuseum logo

Tove Kjellmark
When I Crack I Expand
9 december 2023–21 april 2024

Med When I Crack I Expand presenteras en omfattande separatutställning med Tove Kjellmarks konstnärskap. Utställningen fokuserar särskilt på hennes karakteristiska fragmenterade estetik och vad den konceptuellt undersöker. Verken har starka kopplingar till såväl komplexa filosofiska som psykologiska perspektiv på världen och vi bjuds med på en resa genom existensens vidsträckta landskap, där människans skörhet möter universums oändlighet.

Utställningens titel delas med ett verk som förkroppsligar hennes idévärld mycket väl. Verket är en bronsskulptur med uppbruten form som föreställer en kvinnokropp ståendes på händer. Kroppen påminner om ett landskap, eller en fragmenterad kartbild och utgörs lika mycket av de hålrum som bildas som den stadiga gjutna materian, bronsen. Det är i sprickorna som det essentiella framträder och Kjellmark delar med sig av insikten om att krackelera är att samtidigt expandera. Det är i glappen utvidgningen sker och samtidigt kan något annat sippra in, rörelsen går åt flera håll och markerar transformationens kraft. En visuell metafor för att gå sönder inombords, att sätta sig samman igen på nytt, med förståelsen att i den förskjutning som skett aldrig bli exakt densamma igen. Sprickorna blir en sorts portaler som ger möjlighet att samtidigt ta del av flera dimensioner eller skikt; den yttre världen, den fysiska kroppen och möjligheten att glimta in i ett inre rum, intimt och personligt. Kjellmarks verk har ofta en subjektiv anknytning på någon nivå, det kan vara att hon använder den egna fysiska kroppen i skapandet, men även hennes inre psykiska värld och själsliga upplevelser kan blottas i verken. En annan gestalt som ges en central plats i hennes skapande är hästen. Sedan barndomen har Kjellmark själv upplevt en stark samhörighet med denna mäktiga varelse. Hästens fysik förknippas med muskelmassa, styrka och energi och representerar den rörelse som är så påtaglig i hennes verk på ett kraftfullt sätt.

Verken upplevs som ytterst poetiska och existentiella trots de ibland avskalade kliniskt klingande uttrycken. Den kontrasterande estetiken skapar en intressant dynamik och ger sig till känna i föreningen mellan det artificiella och organiska, det kraftfulla och bräckliga, i stillheten och den inneboende aktiviteten. Kjellmarks unika fragmenterade uttryck utforskar och förkroppsligar frågor om en ostoppbar rörelse framåt, om alltings ständiga transformation och förändring – sammanlänkat på ett yttre såväl som inre plan.

Tove Kjellmark (f.1977) är född och baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Sverige och École des Beaux Arts, Paris, Frankrike. Förutom arbetet i ateljén föreläser hon och bedriver samarbeten med människor och icke-människor i olika former.

Kjellmark har tidigare ställt ut i Sverige på bland annat Färgfabriken, Galleri Erik Nordenhake, Bonniers Konsthall, Galleri Stene Projects; samtliga i Stockholm. Galleri Thomassen, Göteborg, Avesta Art, Avesta, Konsthallen Bohusläns Museum, Uddevalla. Internationellt har hon ställt ut i sammanhang som Moore Contemporary, Sydney, Australien, Manchester Art Gallery, England, Royal British Society of Sculptors in London, England, LEAP, Lab for Electronic Arts and Performance, Berlin, Tyskland, Ars Electronica, Linz, Österrike, David Zwirner Gallery, New York, USA.

Kjellmark har utfört offentliga gestaltningar för bland annat Lillholmsskolan, Stockholm, Jernhusen & Absolut Art, Stockholm samt Linköpings Stad. Hon är representerad i samlingar som exempelvis Region Uppsala, Sverige, Jönköpings Kommun, Sverige, Manchester Art Gallery, England och i flera privata samlingar världen över. Hon har tilldelats stipendier som Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium samt deras stipendium för internationella utbyten; hon har ett flertal gånger tilldelats medel ur Helge Ax:sson Johnsons Stiftelse.

Tack till Jönköpings kommun för lån av verket Withers Height

Foto bildspel: Hendrik Zeitler

Senast uppdaterad: