Borås Konstmuseum logo

Grupputställning
Somewhere in Between

21 september 2019 - 12 januari 2020

Savas Boyraz, Fatma Bucak, Loulou Cherinet, Gohar Dashti, Taus Makhacheva, Tanja Muravskaja, Larissa Sansour

I vår samtid skiftar ständigt samhällets och individens självbild och identitet, vi måste om och om igen ta ställning till vilka vi är och vilken vår plats i världen är. Somewhere in Between är en grupputställning som via främst rörlig bild utforskar landskapets minne, nationell identitet och mytens roll i historieskrivningen. Världen över används historisk retorik av makthavare, medier och personer som vill finna stöd för sina olika ställningstaganden. Historien är ett kraftfullt redskap för att skapa förståelse och är särskilt tacksamt att använda i sammanhang där ett nationalistiskt budskap skall framhävas och samtidens otillräcklighet projiceras mot ett skimrande oförstört förflutenhetens landskap. Hur påverkar myter, berättelser, propaganda och medvetet osynliggörande historieskrivningen? Hur kan vi påverka förhållandet till vår egen historia?

Medverkande konstnärer i utställningen är Taus Makhacheva (Ryssland/Dagestan), Fatma Bucak (Turkiet/England), Larissa Sansour (Palestina/Danmark), Tanja Muravskaja (Estland/Ukraina), Savas Boyraz (Turkiet/Sverige), Loulou Cherinet (Sverige/Etiopien) och Gohar Dashti (Iran/USA). De är alla födda i ett land, verksamma i ett annat, samt arbetar över hela världen mellan skiftande gränser, kulturer och nationer.

Loulou Cherinet är i sin konstpraktik intresserad av hur det smakar, syns och låter när en stat materialiseras i våra kroppar, samtal och beteenden. Larissa Sansour utforskar mytens roll i historieskrivning, fakta och nationell identitet. Taus Makhacheva skildrar det kommunistiska arvet och konstens frihet, Tanja Muravskaja lyfter olika sätt att se på konflikten i Ukraina beroende på vem man talar med, samt hur en konflikt kan splittra familj och vänner. Fatma Bucak arbetar med ämnen som berör politisk identitet, censur och landskap som historia. I Bucaks verk får migranter, tystade politiska dissidenter och minoriteter plats mellan det politiska och det poetiska. Savas Boyraz lyckas ge en komplex politisk kamp ansikte genom att fokusera på den enskilda berättelsen som en del av något mycket större. Boyraz beskriver sin konstpraktik som ”bildbaserad aktivism” där han utforskar sina egna rötter samt det kurdiska samhällets kamp. Gohar Dashti försöker spåra sin relation till samhället och världen via fotografiet. Hon rör sig mellan det personliga och det universella, det politiska och fantasins rum.

Curator: Ulrika Flink


Press

Konst som rör sig mellan gränser och identiteter  Länk till annan webbplats. - Borås Tidning

Poetiskt berättande, ironi och vardagsrealism i internationell samtidsutställning Länk till annan webbplats. - Borås Tidning


Borås Konstmuseum och utställningen Somewhere in Between är en del av GIBCA extended 2019.

Bilder: Taus Makhacheva: Tightrope, 2015. Larissa Sansour med Søren Lind: In the Future They Ate From the Finest Porcelain, 2016. Savas Boyraz: The state we are in, 2017. Tanja Muravskaja: Three Sisters, 2015. Gohar Dashti: Iran Untitled, 2013. Loulou Cherinet: Touchstone, 2015-2019, fotografi: Martin Mejia. Fatma Bucak: A sentiment lurking at the edge of my conscious, 2018, fotografi: Martin Mejia.

Senast uppdaterad: