Borås Konstmuseum logo
Stillbild av stenskulptur från film av Rita Nettelstad.

Rita Nettelstad
The eye can see far, but the hand can not reach

4 maj - 8 september 2019

Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet. Blickens överordnade position utgör ytterligare en central fråga för utställningen – vad innebär det att betrakta och betraktas? Som i fallet med Montessoris pedagogik, där barnen obemärkt skulle övervakas för att med en osynlig hand leda dem till att bli nya, förbättrade, människor. Genom att hänge sig till verket strävade romantikerna efter att närma sig någonting bortom människan. Denna metod möjliggjorde en annan blickpunkt, en blick som inte utgick från det egna subjektet. I videon Flash of tomorrow arbetar Nettelstad med ett liknande grepp. Här finns bilder som i vår kultur fått en närmat mytisk karaktär; den ensamma, vandrande pojken, den livlösa, passiva kvinnokroppen, skogsdungen. Nettelstad sammanför dessa bilder i ett tillsynes enkelt narrativ, men där varje enskild bild bär på åtskilliga lager, stämningar och tolkningsmöjligheter.

Med videon Flash of tomorrow mottog Rita Nettelstad 2018 års pris för Bästa Film, i kategorin Konstfilm, vid Frame Filmfestival i Göteborg. I priset ingår ett stipendium på 10 000 kronor, finansierat av Kultur i Väst, samt visning av filmen på Borås Konstmuseum.


Juryns motivering

Detta är ett verk som verkligen vågar lita på bilden. Med sitt långsamma tempo och måleriska bildspråk lyckas den fånga livet, och skapar med enkla medel en spänning, nyfikenhet och rädsla som dröjer sig kvar hos oss.


Press

"Hon söker svar om seendet" - Borås Tidning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rita Nettelstad

Rita Nettelstad (född 1986) är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm samt har en master i idéhistoria från Kritiska Studier vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar konceptuellt och väver samman rörlig bild, teckningar, text, performance och skulptur till installationer. Sedan 2011 har Nettelstad i sitt konstnärliga arbete fokuserat på temat centrum och periferi, i relation till kropp och funktionsvariationer. Hon bor och verkar i Göteborg.


Senast uppdaterad: