Borås Konstmuseum logo


Mellan 22 april och 14 juni är museet stängt för förberedelser inför kommande konstbiennal.

parkmiljö i mörker med ett hundratal små lampor som lyser upp i ett blått sken

Rune Guneriussen, En lampe på bordet brenner, foto Hendrik Zeitler


Rune Guneriussen (NO)

En lampe på bordet brenner

Guneriussen arbetar konceptuellt och platsspecifikt, främst ute i naturen, där han låter sina verk röra sig mellan installation och fotografi. I första hand arbetar han med tredimensionella gestaltningar, men hans verk transformeras och förlängs ofta i tvådimensionell form, via fotografiet. Genom att arbeta med tidskrävande utdragna processer skapar han installationer som ställer frågor om och undersöker människans relation till den omgivande naturen. Objekten, platsen, tiden och den berättelse som växer fram är essentiell för hela verkets varande. Hans metod förhåller sig till balansen mellan natur, mänsklig kultur och alla undernivåer av vår egen existens. Verket En lampe på bordet brenner, vars titel härrör från den norske poeten Herman Wildenwey, reflekterar över frågor om människans bruk av naturens resurser, utbredning av städer, eller hur människan tar sig till orörda platser eller andra planeter och koloniserar dem. Det finns ett starkt narrativ i hans verk och en association till filmiska eller litterära uttryck.

Rune Guneriussen, (f.1977) bor och verkar i Vestfossen, Norge. Han har en utbildning från Surrey Institute of Art & Design, England. Han har medverkat i sammanhang som Galerie Melanie Rio, Paris, Frankrike; Waltman Ortega Fine Art, Miami, USA; HLP Galerie, Köln, Tyskland;
Kabinett, Hannover, Tyskland, St. Moritz Art Masters, Sils-Maria, Schweiz; Island of Light, Smögen, Sverige; Gulden Kunstverk, Steinberg, Norge; Luminosity, Lexington Art League, Kentucky, USA; Art 14, London, Storbritannien; Art Wynwood, Miami, USA; RAW Art Fair, Amsterdam, The Netherlands; Vestfossen Kunstlaboratorium, Norge. Han är representerad i samlingar som Musees de Bayeux, Frankrike; Royal Monceau, Paris, Frankrike; Bergen Stad, Norge.

 

ENGLISH:

Rune Guneriussen is a conceptual artist whose site-specific pieces are mainly placed in natural settings, where they negotiate the boundary between installation and photography. His primary focus is on three-dimensional works, but they often transform and expand into two-dimensionality through photography. A time-consuming, protracted process is used to create installations that challenge and explore our relationship to the surrounding nature. Objects, places, time and the narrative that unfolds are essential to the existence of the work. His method relates to the balance between nature, culture and all the substrata of our own existence. The work En lampe på bordet brenner (A lamp on the table burns), whose title is from the Norwegian poet Herman Wildenwey, reflects on issues of the exploitation of natural resources, the sprawl of cities, and how mankind explores virgin territories and other planets and colonises them. His practice has a strong narrative and cinematic or literary quality.

Rune Guneriussen (b. 1977) lives and works in Vestfossen, Norway. He studied at the Surrey Institute of Art & Design in the UK. He has been exhibited or participated in contexts such as Galerie Melanie Rio, Paris, Waltman Ortega Fine Art, Miami, HLP Galerie, Cologne, and Kabinett, Hannover, St Moritz Art Masters, Sils-Maria, Switzerland, Island of Light, Smögen, Gulden Kunstverk, Steinberg, Luminosity, Lexington Art League, Kentucky, Art 14, London, Art Wynwood, Miami, RAW Art Fair, Amsterdam, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen. He is represented in the collections of Musees de Bayeux and Royal Monceau, Paris, and the City of Bergen. 


Senast uppdaterad: