Borås Konstmuseum logo
litet barn i overall sett bakifrån står i kvällsmörker på upplyst projicering på gatan

Mikael Ericsson, Street Ani´m


Mikael Ericsson (SE)

Street Anim
Cave Anim

Mikael Ericssons animerande verk Street Anim tecknas lekfullt fram på marken framför betraktarens fötter och uppmuntrar till interaktion. Det innefattar tre projektioner där handtecknade skisser parallellt flödar ut över marken och sedan omformas till något annat. Verket synliggör tankeprocesser och presenterar en associationsrik visuell kavalkad formad av företeelser och fenomen vi människor producerar och omger oss av.

Ericsson medverkar även inne i museet med verket Cave Anim, som kan läsas som en pendang till Street Ani´m. I ett mörkt grottliknande rum möts vi av myllrande animationer- som en rörlig grottmålning eller resa i vårt inre? I båda verken arbetar Ericsson med improvisation, det finns inget klart regisserat narrativ utan bilderna är komna spontant. Medan Street Ani´m tar sig an verkligheten med alla sina världsliga objekt och absurditeter fokuserar Cave Ani´m mer på de inre objekten, hur vi kommunicerar i världen och med oss själva.

Mikael Ericsson (f.1959) bor och verkar i Halmstad, Sverige. Han är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konsthögskolan, Köpenhamn, Danmark. Ericsson har medverkat på platser i Sverige såsom, Moderna Museet, Stockholm, Färgfabriken, Stockholm, Röda Sten Konsthall, Göteborg, Avesta Art, Avesta, Sverige. Utomlands har han exempelvis ställt ut på Koncert Kirken, Köpenhamn, Danmark; Overgaden Sound Art Festival, Köpenhamn, Danmark; Vestfossen Kunstlaboratorium, Norge. Han har gestaltat ett permanent offentligt verk till Hallands Konstmuseums fasad. Sedan 2010 arbetar han som Chief of Artistic Operation på Harp Art Lab - ett laboratorium för ljudkonst baserat i Harplinge väderkvarn, Halland.


ENGLISH:

Mikael Ericsson’s animation Street Anim unfolds in playful drawings on the ground at the viewer’s feet, inviting interaction. It consists of three projections of hand-drawn sketches that spread across the ground simultaneously before reshaping into something else. The work visualises thought processes and presents an associative image flow formed by occurrences and phenomena that we produce around us. 

Ericsson is also featured inside the museum with the work Cave Anim, which can be seen as a companion piece to Street Ani´m. In a dark, cavernous room, we encounter a bustle of animations – like a moving cave painting or a voyage inside our bodies. In both works, Ericsson uses improvisation; rather than orchestrating a fixed narrative, the images come spontaneously. Where Street Ani´m deals with reality, with all its worldly objects and absurdities, Cave Ani´m focuses more on inner things, how we communicate with the world and ourselves.

Mikael Ericsson (b. 1959) lives and works in Halmstad. He studied at The Royal Academy of Art in Copenhagen. Ericsson has exhibited all over Sweden, including at Moderna Museet, Stockholm, Färgfabriken, Stockholm, Röda Sten Konsthall, Gothenburg, and Avesta Art, Avesta. International exhibitions include Koncert Kirken and Overgaden Sound Art Festival, Copenhagen, and Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen. He has designed one permanent public work for the facade of Hallands Konstmuseum. Since 2010, he is the chief of artistic operations at Harp Art Lab – a laboratory for sound art based in Harplinge väderkvarn, Halland.


Senast uppdaterad: