Borås Konstmuseum logo
Kvällsmörker i stadsrum med en bro där ett öga i neon lyser upp och stirrar mot betraktarna

Ema Kobal, The Observer, foto Hendrik Zeitler


Ema Kobal (SI)

The Observer

Ema Kobal medverkar med verket The Observer som spejar ut från en bro i stadsrummet och ut över vattnet. Den gula lysande ansiktssilhuetten med det rörliga ögat har vid en första anblick en lekfull ton, men lyfter vid närmare eftertanke dubbelbottnade perspektiv; en vänligt vakande uppsyn med glimten i ögat kontra det bevakande kontrollerande ögat. Verket väcker komplexa idéer om en föreställd allseende kraft, eller tankar om bruket och utvecklandet av alltmer raffinerade maktuttryck och övervakningstekniker.

Ema Kobal (f.1997) bor och verkar i Ljubljana, Slovenien. Hon tar i år examen från avdelningen för video och nya medier vid Academy of Fine Arts and Design i Ljubljana. Hon är medlem i konstkollektivet Podmladek, med vilket hon har deltagit i olika projekt och grupputställningar i Slovenien som Gallery Škuc, Soteska, Gallery Media Nox i Maribor, Gallery Dobra Vaga. Kobal är också intresserad av teaterområdet där hon har skapat musik och scenografi i flera projekt. Hon arbetar i flertalet medier och har på senare tid intresserat sig för att experimentera med grafiska tekniker.


ENGLISH:

Ema Kobal participates with The Observer, a work placed on a bridge in the city, looking out across the water. The illuminated yellow silhouette of a face, with a roaming eye seems playful at first glance, but shows a dual perspective on closer inspection; a friendly, watchful gaze with a twinkle in the corner of its eye, or a controlling surveillance monitor. The Observer raises complex issues of a perceived omniscient power, or the use and development of increasingly intricate control and surveillance technologies.

Ema Kobal (b.1997) lives and works in Ljubljana, Slovenia. She has graduated from the department of video and new media at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana and currently she studies masters in Printmaking at the same University. She is a member of the artist collective Podmladek, participating in their projects and group exhibitions in Slovenia, including at Gallery Škuc, Soteska, Gallery Media Nox in Maribor and Gallery Dobra Vaga. Kobal is also interested in theatre, and has composed music and designed stage sets for several productions. She works in multiple media and has recently been experimenting with various graphic techniques.

Senast uppdaterad: