Borås Konstmuseum logo
Schäferhund i förgrunden i en urban nedsliten miljö.


Lars Tunbjörk
Lettland
9 mars 2024–15 september 2024

Lars Tunbjörk, född 1956 i Borås, är en av Sveriges internationellt mest namnkunniga fotografer. Redan i unga år sökte han sina motiv i gränslandet mellan det dokumentära och konstnärliga. Tunbjörk började sin bana som pressfotograf på Borås Tidning i början av 1970-talet. 1993 fick han sitt stora genombrott både i Sverige och internationellt med bildserien Landet utom sig, en skildring av ett folkhem i förändring där ett nytt konsumtionssamhälle växte fram. Tunbjörk medverkade regelbundet i internationella tidskrifter som The New York Times Magazine, Libération, GEO och Le Monde samtidigt som han genomförde en rad personliga projekt som resulterade i böcker och utställningar världen över.

Tunbjörks kameraöga var skarpt avslöjande och ironiskt, men inte utan ömhet. Hans blick var ny för han visade det som var osynligt för oss: bilden av oss själva och vår tid. Han såg ur periferins perspektiv. Hans sätt att se blev så kraftfullt att man talade om en ”tunbjörkare” som vore det en egen genre.

Borås Konstmuseum lyfter nu fram den tidigare ouppmärksammade bildserien från hans resor till Lettland.

Lars Tunbjörk reste till Lettland första gången 1996, bara några år efter Sovjetunionens fall. I Lettland besökte han en övergiven sovjetisk militärförläggning. Det var som om platsen lämnats helt oplanerat, att människorna bara rest sig upp och gått. Personliga brev, kläder, militärutrustning låg kvar huller om buller. Det visade sig att det även bodde människor bland kvarlämningarna. I fotografierna från Lettland är den typiskt tunbjörkska blicken och humorn närvarande, samtidigt som platsen och människorna skildras med ömhet och känslighet.

I utställningen visas även filmen Vägens ände (filmfoto Lars Tunbjörk, stillbildsfoto Inta Ruka, regi Maud Nycander). I denna film får vi göra en tidsresa, vi får komma nära en människa vars tillvaro har stora likheter med hur vi levde i Sverige för hundra år sedan. Lettland och Sverige är grannländer, men skillnaden i levnadsvillkor är enorma. Vägens ände är en film om människor i EU:s periferi, vars historier sällan berättas.

Vägens ände var Lars Tunbjörks debut som filmfotograf och det första av flera yrkesmässiga samarbeten med hans livskamrat, dokumentärfilmaren Maud Nycander. En del av filmen är även Inta Ruka, en av Lettlands mest framträdande fotografer, vars stillbilder spelar en viktig roll i filmen.

När Tunbjörk gick bort 2015 lämnade han efter sig över en halv miljon negativ. Många av hans bilder har ännu inte lyfts fram. Bilderna från Lettland visades för första gången i sin helhet 2023. I utställningen visas både original kopierade av Lars Tunbjörk 1997 och större, nyframtagna bilder ur serien.

I samarbete med Lars Tunbjörks Stiftelse och Fabriken Bästekille.

 

OBS. Utställningen går inte att besöka mellan 22 april och 14 juni då museet är stängt för omhängning.

en död fågel ligger på ett smutsigt golv bredvid en slinga julgransglitter.
Bunker målad i kamouflage i kvällsljus.
Foto av pojke som står lutad mot en husfasad i kvällsljus.

© Lars Tunbjörk, Lettland, 1996–1997

foto av förrådslokal där en gasmask hänger på en trädörr.

Senast uppdaterad: