Musem med fokus på samtidskonst, rörlig bild och offentling konst.

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Myråsskolan

Idun Baltzersen
Hundens blick
2022

Vid en om- och tillbyggnation på Myråsskolan fick Idun Baltzersen i uppdrag att skapa en konstgestaltning i entréhallen för F–1-klasserna samt det trapphus som ligger i anslutning och fungerar som passage ned till matsalen.

Hundens blick består av figurativa träsnitt i plywood, utskurna och målade med akryl och olja. Konstnärens intention är att skapa ett verk med ljus och mörker i kontrast till den luftiga skolbyggnaden. Verket föreställer hundar som tittar i olika riktningar, barn som tittar på mobilskärmar, händer som gestikulerar och klappar hundarna.

Verket kan uppfattas olika beroende på var betraktaren står. På nära håll kan ett landskap av sträck uppfattas, medan motivet framträder på längre avstånd. På samma gång som konstverket betraktas kan det också uppfattas betrakta sin omgivning, med ögon som blickar ut. Konstnären vill med detta synliggöra önskan om att bli sedd men också viljan att skydda sig från andras blickar.

konstverk i blåmålade träskivor som hänger i avlång formation på vägg i skola

Idun Baltzersen, Hundens blick, foto Martín Mejía Rugeles

detalj av konstverk med blåmålade träskivor med en tecknad hund

Idun Baltzersen, Hundens blick, foto Martín Mejía Rugeles

konstverk av blåmålade träskivor i avlång formation på vägg i skola

Idun Baltzersen, Hundens blick, foto Martín Mejía Rugeles

detalj av konstverk med blåmålade träskivor med tecknad hund

Idun Baltzersen, Hundens blick, foto Martín Mejía Rugeles