Borås Konstmuseum logo
Konstverket Tillfällighet XXI av Malena Karlsson.

Malena Karlsson, Tillfällighet XXI, 2010. Foto: Anna Sigge

Samlingsutställning
W – ur Wärenstams stiftelses samling


8 november 2018 – 7 april 2019

Lena Björn, Ann-Sofie Claesson, Marie Capaldi, , Kerstin Dahl Norén, Kerstin Danielsson, Johanna Friberg, Eva Hild, Christina Lindeberg, Malena Karlsson, Eva Klasson, Anna Mattsson, Jolanta Nowaczyk, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Ewa Wilms, Ulla Zimmerman

Ur Tore G Wärenstams stiftelse

Som ett led i Tore G Wärenstams Stiftelses 50-årsjubileum presenteras utställningen W på Borås Konstmuseum, ett urval ur stiftelsens konstsamling med nutidskonst från Sjuhäradsbygden.

De imaginära rumsbildningar som skapats i utställningen ges en resa av inte enbart befinna oss i ” våra” trakter, gränstrakter i konstnärligt hänseende är i denna utställning helt ovidkommande.

Med verk som samlats ihop under 2000-talet får vi ta del av varierade konstnärskap i olika tekniker som keramik, textil, måleri, teckning, grafik, foto, skulpturala objekt i sten och blandteknik.

Curator: Bengt-Göran Johansson

Vernissage: torsdag 8 november kl. 18.00-20.00
Invigning kl. 18.30

Senast uppdaterad: