Borås Konstmuseum logo
kvällsbild med motiv av en sovplats under en bro

Leif Claesson, Nomad, från serien Parken.

Leif Claesson
Lars Tunbjörkpristagare 2021 Länk till annan webbplats.
30 oktober 2021–27 mars 2022

Det prestigefyllda Lars Tunbjörkpriset tilldelades år 2021 Leif Claesson. Prisutdelningen hölls på Borås Konstmuseum den 30 oktober i samband med invigningen av den stora Lars Tunbjörkutställningen I LOVE BORÅS! och Leif Cleasson visas nu i en egen utställning på museet.

Juryns motivering:

”Leif Claesson utmanar manlighetens schabloner och spränger dokumentärfotots ramar. Genom att utforska mänsklig utsatthet och personliga sår skapar han äkta, nyskapande, tankeväckande fotografi."

De flesta av Leif Claessons konstnärliga arbeten ryms inom ramen för hans Magnum opus Parken, som är en mörk resa i svensk välfärdspolitik genom decennierna, där grunden är ett samtidsarkeologiskt fotografiskt konstprojekt som bygger på insamlat material, i olika former, i ett och samma område i Stockholm. Serien handlar till stora delar om hur konstnären förhåller sig till utanförskapets människor och deras lämningar i det område som han kallar parken. Claesson beskriver hur han själv känner sig hemma i områden som hamnat i periferin och är nyfiken över de strategier som andra personer som vistas och lever i dessa tar till för att skapa mening och för att överleva.

De senaste åren har dock arbetet med den fristående serien, En början, varit central. Som En börjans utgångspunkt belyser Claessons sin egen upplevelse av att inte känna sig hemma i traditionellt manliga sammanhang, ej heller i hur män och ”manlighet” skildrats via konsten. Därmed började han iscensätta och ta bilder av sig själv i olika sammanhang och har genom detta försökt skapa bilder av en alternativ manlig självbild. Fotografier där han i en allvarsam lek kunde söka vidare efter en egen identitet, men där även en mer generell ”manlighet” kan rymmas. En början inkluderar utöver fotografier även texter vilket resulterat i en bok som gavs ut år 2020.

Även tidigare års pristagare, Elin Berge, Gerry Johansson, Åsa Sjöström, Hannah Modigh och Julia Lindemalm, visas tillsammans i en utställning på museet. Läs mer om utställningen med pristagare här.


foto i svart vit föreställande en man som sitter naken på en vitmålad byrå

Leif Claesson, Byrån, från serien En början

Senast uppdaterad: