Borås Konstmuseum logo

Aktuella utställningar

Lars Tunbjörk
L.A. Office

Med serien L.A. Office (2004) planerade Lars Tunbjörk en bokutgåva. Serien gestaltar övergivna kontorsmiljöer tagna i ett byggnadskomplex i Los Angeles. Till skillnad från hans andra välbekanta skildringar av kontor som är fulla med aktivitet och mänsklig närvaro karaktäriseras L.A. Office av fullständig avsaknad av detta. Endast möblemanget finns kvar, typiska kontorsattribut som datorer, teknik, kopieringspapper och kaffekoppar lyser med sin frånvaro. Ingen skrift eller information finns på anslagstavlorna, spåren är raderade.

Bilderna låter oss fantisera om vilken form av verksamhet som bedrivits på kontoren, vilka ärenden som beslutades och vilka det var som arbetade där. Kommer återigen verksamheten blomstra eller ska byggnaden rivas? Vilken är orsaken att verksamheten stängts ner och lämnats åt sitt öde? Fotografierna skapar kusligt jämförbara och aktuella paralleller med det rådande världsläget där ödekontor skapas i svallvågorna av en världsomspännande samhällskris i och med Coronaviruset och pandemin Covid-19.

Återigen erbjuder Tunbjörk en bildskatt som skildrar tidlösa och ständigt aktuella skeenden i samhället och inbjuder till eftertanke vad rör såväl sociala, politiska som existentiella frågor. Med serien möter vi även en annan sida av Tunbjörks blick, intresset för form, linjer och vinklar, vilket i bilderna skapar ett nästintill grafiskt intryck.

Den planerade bokutgåvan hann ej realiseras innan Lars Tunbjörks bortgång och fotografierna har sällan visats publikt. I och med denna utställning har utgåvan möjliggjorts tack vare samverkan mellan MACK Books, GunLab/Greger Ulf Nilson, Italgraf Media AB/Tomas Ek, Linjepunkt Repro AB/Kenneth Lindgren, Lars Tunbjörks Stiftelse och Borås Konstmuseum.

Bild‭: ‬©‭ ‬Lars Tunbjörk‭, ‬L.A‭. ‬Office‭, ‬2004

Senast uppdaterad: