Borås Konstmuseum logo


Mellan 22 april och 14 juni är museet stängt för förberedelser inför kommande konstbiennal.

Aktuella utställningar

GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen

17 oktober 2020 - 1 april 2021

Utställningen Generation har ambitionen att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur nutidens konstscen ser ut och många namn är fortfarande aktiva. Det finns också betydande skillnader mellan då och nu, fram till dess hade konsthistorien exempelvis dominerats av män, detta ändrades verkligen under 90-talet. Det fanns också en befriande ”fuck you-attityd” och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara.

Utställningen är curerad av Lena Mattsson och Ola Åstrand som båda själva debuterade som konstnärer under 90-talet.

Generation - konstnärer

Kamilla Rydahl, Cecilia Parsberg, Annika Lundgren, Ebba Matz, Elisabet Apelmo, Maya Eizin Öijer, Gisela Schink, Cecilia Edefalk, Eva Larsson, Elin Wikström, Maria Lindberg, Katrine Helmersson, Karlsson Rixon, Matts Leiderstam, Martin Sjöberg, Bengt Olof Johansson, Hans Jörgen Johansen, Magnus Wallin, Peter Hagdahl, Peter Geschwind, Per Wizén, FA+, LPC, Beckerell TV


Digital visning

Välkommen till en digital presentation av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen. Intendent på Borås Konstmuseum Caroline Gustafsson berättar om frågorna som ligger bakom utställningen och presenterar ett urval av utställda konstverk.


 

Katalog

Här kan du bläddra igenom en digitaliserad version av den tryckta katalogen för Generation. Katalogen finns till salu på museet och i Kulturhusets butik.bildspel: Cecilia Edefalk, Selfportrait, 1993, Foto: Cecilia Edefalk, Cecilia Parsberg, Don’t be stupid/Var inte dum, 1997, Foto: Cecilia Parsberg, FA+, Smitta, 1996, Foto: FA+, Gisela Schink, Oh it’s a Beaver!, 1997, Foto: Gisela Schink, Kamilla Rydahl, Aldrig avslutat antal: kuber, naglar, hud, 1995, Foto: Kamilla Rydahl och Gunnar Krantz, LPC, stillbilder från videon Rodney King, 1992, Magnus Wallin, Roll on, 1996, Centraal Museum, Utrecht, Foto: Magnus Wallin, Martin Sjöberg, Celebration, 1998. Foto: Martin Sjöberg, Matts Leiderstam, Returned, Frescati, 1998, Maya Eizin Öijer, Av blod vävd - Mordet på Olof Palme, 1993, Foto: Maya Eizin Öijer, Peter Hagdahl, Sustained Main, 1992. Foto: Peter Hagdahl

Senast uppdaterad: