Borås Konstmuseum logo
Tre träd i kvällsmörker med lysande gloria runt stammen

Tamar Frank, Lichthalo, foto hendrik Zeitler

Mörkt rum som lyses upp av gröna ljustrådar som bildar ett geometriskt mönster

Tamar Frank, Interlaced, foto Hendrik Zeitler


Tamar Frank (NL)

Lichthalo
Interlaced

Tamar Frank intresserar sig för ljus, rymd och processen för visuell perception. Hon arbetar ofta platsspecifikt och får oss att omdefiniera och analysera den omgivande visuella världen. I stadsparken medverkar Frank med Lichthalo, vilka är lysande glorior placerade runt tre majestätiska träd. De finstämda gloriorna såväl synliggör som samexisterar med trädet där de formar en sorts yttre ringar eller beskyddande cirkel. Glorian kan ses som en symbolisk hyllning till trädens betydande roll som stadens och jordens lungor.

Inne i museet visas Interlaced, där Frank skapat en rumslig installation bestående av fosforescerande trådar och LED-ljus, där åskådaren spelar en aktiv roll att upptäcka verket när det glödande uppenbarar sig framför ens ögon. Tolkat som en främmande framträdande dimension eller som upplevelsen av ett tillfälligt naturfenomen skapar Franks poetiska installation en lång efterklang.

Tamar Frank (f.1974) bor och verkar i Amsterdam. Hon är utbildad vid Fine Arts Academy i Maastricht. Efter avslutade studier etablerade hon sitt företag Lightspace som fokuserar på offentligt rum och ljus. Hon har utfört flera offentliga konstuppdrag, exempelvis tornen till bostadshuset West Pender Place i Vancouver. Hon har deltagit i olika ljusfestivaler som Amsterdam Light Festival, Nederländerna; Glow Eindhoven, Nederländerna; Lyslyd Copenhagen, Danmark; Lumina Cascais, Portugal och textilkonstevenemang som 'Lost in Lace' i Birmingham Museum, England och Triennale Internationale des Arts Textiles en Outaouais på Axeneo7 i Gatineau, Frankrike. År 2020 fick hon ett arbetsstipendium från Mondriaan Foundation.


ENGLISH:

Tamar Frank explores light, space and the process of visual perception. Her works, which are often site-specific, urge us to redefine and analyse the visual world around us. In the city park, Frank has contributed Lichthalo, illuminated halos placed around three mighty trees. These finely-tuned rings of light both illuminate and co-exist with the trees, encircling them and forming a protective zone. The halo can be seen as a symbolic tribute to the importance of trees as the city’s lungs. Inside the museum,

Frank has created a spatial installation, Interlaced, consisting of phosphorescent threads and LED lights, where viewers play an active part in discovering the glowing work as it is unfolds before them. Whether it is interpreted as an alien dimension or as a temporary natural phenomenon, Frank’s poetic installation resonates with us for a long time.

Tamar Frank (b. 1974) lives and works in Hilversum. She studied at the Fine Arts Academy in Maastricht. After graduating, she established the company Lightspace, which focuses on public spaces and lighting. She has undertaken numerous public assignments, including the tower blocks at West Pender Place in Vancouver. She has participated in several light festivals, such as Amsterdam Light Festival, Glow Eindhoven, Lyslyd Copenhagen, and Lumina Cascais in Portugal, and textile art events such as Lost in Lace at the Birmingham Museum, and Triennale Internationale des Arts Textiles en Outaouais at Axeneo7 in Gatineau, France. In 2020, she was awarded a grant by the Mondriaan Fund.


Senast uppdaterad: