Borås Konstmuseum logo
Mörkt rum med lysande spiraler i olika färger

Paul Friedlander, Hand of the Galaxy, foto Hendrik Zeitler


Paul Friedlander (GB)

Hand of the Galaxy

Paul Friedlanders konstnärliga tonvikt ligger på skapandet av storskaliga och tillfälliga platsspecifika installationer. I utställningen medverkar han med totalinstallationen Hand of the Galaxy. Spiraler, rytmiska vågor av ljud och ljus får rummet att vibrera, matematiska formler och koder radas upp framför våra ögon. Var exakt vi befinner oss är svårt att definiera, precis som var vi är på väg, då tid och rum integreras och tycks upphävt. Friedlander betraktar sig som ljusskulptör och är en naturvetenskapligt orienterad konstnär. För att förstå Friedlanders konstnärskap i ett större perspektiv kan det vara intressant att veta att han först studerade och även avlade en examen i fysik. Efter ett besök på en utställning med kinetisk konst på Hayward Gallery i London inspirerades Friedlander att byta inriktning, vilket resulterade i ytterligare en examen i konst. Då han upplevde att konstvärlden inte var öppen nog för idén om vetenskapliga konstnärer, arbetade han istället under en tid med scenljus och scendesign.

Paul Friedlander (f. 1951) bor och verkar i London. Han har en examen i fysik från Sussex Universitet, och en i konst från Fine Art Exeter College of Art. Friedlanders kinetiska skulpturer har fascinerat en publik över hela världen, med utställningar på fyra kontinenter, i mer än tjugo länder. Exempel är 10th Kinetica Exhibition, London, England; Art Futura, Rom, Italien; Spectra Aberdeen, Skottland; Daejeon Museum of Art, Sydkorea; Reina Sofia Museum, Madrid, Spanien,; Lumina Light Festival, Cascais, Portugal; Tallinn Light Biennale, Estland; Singapore Science Centre. Han har tilldelats prestigefyllda priser för sina konstverk, däribland ARTEC, Japan, LIGHTFORMS, New York. USHIO, America Award for Innovation, Kinetic Art Organisation Prize Winner, USA.


ENGLISH:

The emphasis of Paul Friedlander’s practice is on monumental and temporary site-specific installations. In this exhibition, he has contributed the immersive installation Hand of the Galaxy. Spirals, rhythmic waves of sound and light set the room vibrating, mathematical formulas and codes line up before our eyes. Our exact position is hard to define, as is our destination, as time and space are integrated and seem to be cancelled out. Friedlander describes himself as a sculptor of light and gravitates towards the natural sciences in his art. To understand Friedlander’s practice in a broader perspective, it might be interesting to know that he began his career as a physics graduate. After visiting an exhibition of kinetic art at Hayward Gallery in London, Friedlander was inspired to change direction and take another degree, in art. As he felt that the art scene was not sufficiently open to science-based practices at the time, he worked intermittently with stage lighting and design. 

Paul Friedlander (b. 1951) lives and works in London. He has a degree in physics from Sussex University and a degree in art from Fine Art Exeter College of Art. Friedlander’s kinetic sculptures have fascinated international audiences. He has had exhibitions on four continents and in more than 20 countries, including the 10th Kinetica Exhibition, London, and Spectra Aberdeen, UK; Art Futura, Rome, Italy; Daejeon Museum of Art, South Korea; Reina Sofia Museum, Madrid, Spain; Lumina Light Festival, Cascais, Portugal; Tallinn Light Biennale, Estonia; and the Singapore Science Centre. His works have won him several prestigious awards, including ARTEC (Japan), LIGHTFORMS (New York, USA), and the USHIO America Award, Kinetic Art Organisation Prize.

Friedlander want to thank: NASA, for use of Hubble images, Professor, Michael Longo of the University of Michigan for his work on galaxy spin and providing data selected from the Sloan Digital Sky Survey.


Senast uppdaterad: