Borås Konstmuseum logo
mörkt rum med uppställda glasföremål som kastar skuggor mot väggen.

Egill Sæbjörnsson, Wanderland, foto Hendrik Zeitler

vägg med gipsskulptur i form av blombukett med några färgade delar

Egill Sæbjörnsson, Flower Vase III, foto Hendrik Zeitler


Egill Sæbjörnsson (IS)

Wanderland
Flower Vase

Egill Sæbjörnsson uppfattar konst, kultur och natur som oskiljaktiga fenomen som alla handlar om människans koppling till sin miljö. Han synliggör med sina installationer, projektioner och teknologiska bruk relationen mellan det digitala och den fysiska närvaron i vår tid. I den rumsliga installationen Wanderland utforskas ljusets rörelser i relation till omgivande objekt. Det dukade bordet med landskap av glasobjekt skapar poetiska reflektioner och låter ljuset spela fritt, brytas och forma olika mönster på väggen. Dessa rörliga former av ljus och skugga, tillsammans med de animerade lekfulla inslagen och ljudbildens klang, skapar en kontrastrik helhet och upplevs samtidigt både skört och kraftfullt.

I det mindre rummet visas verket Flower Vase (III,IV,V), som är en digitalt överförd teckning av blommor i en vas, vilken projiceras på ett gipsobjekt. Teckningen utvecklas långsamt, tills den är färdig och börjar sedan sakta blekna bort, bara för att processen därefter börjar om. Verket handlar om att värna om de enkla tingen; i glädjen att teckna, skapa och i att finnas till.

Egill Sæbjörnsson (f.1973, Reykjavik Island) bor och verkar i Berlin. Han är utbildad vid Iceland Academy of the Arts, Reykjavik och University of Paris, St. Denis. Sæbjörnsson har bland annat ställt ut på Gropius-Bau ,Berlin; Hamburger Bahnhof i Berlin; Frankfurter Kunstverein, Tyskland; La Galleria Nazionale, Rom, Italien; University of Toronto Art Center, Toronto, Ontario, Kanada; The Watermill Center, New York; Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv, Israel; Amos Rex, Helsingfors, Finland. Han representerade Island i den 57:e Konstbiennalen i Venedig. Han har utfört är den första självgenererande permanenta videoinstallationen som uppförts utomhus i Tyskland, den arkitektoniska installation Steinkugel för Robert Koch Institute i Berlin.

 

ENGLISH:

Egill Sæbjörnsson regards art, culture and nature as inseparable phenomena that all relate to our connection to the environment. In his installations, projections and technological applications, he visualises the relationship between digital and physical presence in our time. The spatial installation Wanderland explores the movement of light in relation to surrounding objects. The table, set with a landscape of glass objects, gives rise to poetic reflections and lets the light play, refract and form patterns on the wall. These moving shapes of light and shadow, together with the playful animations and sounds, creates a totality of contrasts and can be perceived as both fragile and powerful.

Flower Vase (III,IV,V) is shown in the smaller room – a digitally transferred drawing of flowers in a vase projected onto a plaster object. The drawing unfolds slowly, until it is finished, only to fade away before starting over. This is a work about cherishing the simple things in life, the joy of drawing, creating and being. 

Egill Sæbjörnsson (b. 1973 in Reykjavik, Iceland) lives and works in Berlin. He studied at the Iceland Academy of the Arts in Reykjavik and the University of Paris, St Denis. Sæbjörnsson has exhibited at Gropius-Bau and Hamburger Bahnhof in Berlin, Frankfurter Kunstverein in Frankfurt, La Galleria Nazionale, Rome, the University of Toronto Art Center, Toronto, The Watermill Center, New York, Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv, and Amos Rex, Helsinki. He represented Iceland at the 57th Venice Biennale. He created the first self-generating permanent outdoor video installation in Germany, the architectural installation Steinkugel, for the Robert Koch Institute in Berlin.


Senast uppdaterad: