Borås Konstmuseum logo


Mellan 22 april och 14 juni är museet stängt för förberedelser inför kommande konstbiennal.

Kvällsmörker i stadsmiljö med en blå molekyl i vattendrag

Cecilia Ömalm, B12, foto Hendrik Zeitler

mörkt rum med svarta väggar där tre portaler formade av ljustråd är uppspända

Cecilia Ömalm, Doors to the Afterlife, foto Hendrik Zeitler


Cecilia Ömalm
(SE)

B12
Doors to the Afterlife

Cecilia Ömalms ljusskulptur B12 är en komplex struktur inspirerad av B12 –molekylens uppbyggnad. Molekylen upptäcktes av brittiska kemisten Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994) som tilldelades Nobelpriset i kemi år 1964. I Borås vilar B12 i Viskans vatten, precis som tidigare då den visats vid Skeppsholmen i Stockholm under Nobel Week Lights. Placeringen i vatten har en symbolisk koppling, liksom att B12 är en vattenlöslig vitamin, har vattnet varit en viktig beståndsdel för städernas formning och framväxt. Skulpturens strukturala nätliknande form slår symboliskt an till maktstrukturer i samhället och syftar till att synliggöra underrepresenterade grupper, däribland de Nobelpristagare som inte varit av manligt kön. I sitt konstnärliga arbete intresserar sig Ömalm ofta för undersökandet av platser, rumslighet och tillstånd. Hon arbetar främst med ljusbaserad konst och fotografiska tekniker.

Inne i museet har hon, i verket Doors to the Afterlife, gestaltat arkitektoniska element hämtade från Egyptiska gravkammare med hjälp av elektroluminescent tråd. De tvådimensionella verken skapar, med hjälp av perspektiv och djup, illusionen av att det ryms en hel värld bakom dessa dörrar, som en portal mellan olika dimensioner eller tillstånd. Verken bildar en narrativ karaktär och slår an till olika mytologier och föreställningar om olika sfärer och existenser utanför jordelivet.

Cecilia Ömalm (f. 1974) bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid International Center for Photography i New York. Ömalm har i Sverige och Stockholm ställt ut i sammanhang som Konstakedemien, Stockholm Music and Arts, Verket, Thielska galleriet, Botkyrka Konsthall, Kulturgjuteriet, Borrby, Österlen lyser. Hon har mottagit priser som Konstnärsnämndens arbetsstipendium, Stockholm stads ateljéstipendium. Hon har utfört offentliga gestaltningar på platser som Taverna Brillo, Stockholm, Vallentuna Kulturhus/Bibliotek, Jan Stenbecks Torg, Kista. Hon är representerad bland annat i Moderna museets samlingar, Statens Konstråd, The New York Kunsthalle, USA, och privata samlingar.

 

ENGLISH:

Cecilia Ömalms light sculpture B12 is a complex structure inspired by the structure of the B12 molecule. This molecule was discovered by the British chemist Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994), who was the Nobel Laureate chemistry in 1964. In Borås, B12 floats on the waters of Viskan, in the same way as when it was shown at Skeppsholmen in Stockholm during Nobel Week Lights. Its aquatic installation has a relevance, as B12 is a water-soluble vitamin, and water has always been essential to the growth and development of cities. The net-like structure of the sculpture is symbolically linked to power structures in society and highlights under-represented groups, including the non-male Nobel Laureates. In her artistic practice, Ömalm often explores place, spatiality and situations. She works mainly with light-based art and photographic techniques.

Inside the museum, in the work Door to the Afterlife, she has recreated architectonic elements from Egyptian grave chambers with the aid of electroluminescent wires. Using perspective and depth, the two-dimensional works give the illusion that a whole world exists behind these doors, like a portal between different dimensions or states. The works have a narrative character and allude to an array of mythologies and notions of different spheres and existences beyond life on earth.

Cecilia Ömalm (b. 1974) lives and works in Stockholm. She studied at the International Center for Photography in New York. Her work has been exhibited at the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm Music and Arts, Verket, the Thiel Gallery, Botkyrka Konsthall, Kulturgjuteriet, Borrby, and Österlen Lyser. She has been awarded a Swedish Arts Grants Committee scholarship and the City of Stockholm Studio Grant. She has been commissioned to design public works of art for places such as Taverna Brillo, Stockholm, Vallentuna Kulturhus/Library and Jan Stenbecks Torg in Kista. She is represented at Moderna Museet, the Public Art Agency Sweden, the New York Kunsthalle, USA, and in private collections. 


Senast uppdaterad: