Borås Konstmuseum logo
Kvällsmörker i stadsrum med ett skyltfönster som helt tas upp en en stor bild av en uggla

Bertrand Gadenne, The Owl, foto Hendrik Zeitler


Bertrand Gadenne (FR)

The Owl
The Rat

Naturen är en grundläggande utgångspunkt och inspiration i Bertrand Gadennes verk. Med sina närgångna studier och ofta lekfulla återgivningar av djur får Gadenne oss att reflektera över såväl mänskliga beteenden och mönster, som vilket utrymme djurliv ges idag. I det moderna samhället och städernas framväxt minskar djurens naturliga habitat, där de får ge vika för mänsklig utbredning och de miljömässiga konsekvenser som följer med det. Gadenne leker i sina verk med skala vilket bidrar till den överraskande effekt hans projektioner har när de integreras i den urbana miljön. De skapar förundran, fascination och bär delar av både humor och allvar.  I fönstren till tomma butikslokaler låter Gadenne djuren ta sin plats, lysa med sin närvaro, samt gestalta något oväntat och sällsynt som förändrar och påverkar relationen till omgivningen i stort.

Bertrand Gadenne (f. 1951) bor och verkar i Roubaix, Frankrike. Han är utbildad vid École nationale supérieure d'art de Nancy. Han har ställt ut på många platser runtom i världen. Däribland i Frankrike på Galerie Bernard Jordan, Paris, Galerie Claire Gastaud, Paris; Espace pour l´art, Arles; Biennale d'art contemporain Hybride, Erchin. Utomlands exempelvis Bepoet Aktionsraum, Frankfurt/Main, Tyskland; EulengasseFrankfurt/Main, Tyskland; Centre for Contemporary Art in Pontman, Ljubljana. Han finns representerad i samlingar i Frankrike som FRAC Limousin, Limoges, FRAC, Nord- Pas de Calais, Dunkerque, 49 Nord 6 EST -Frac Lorraine, Metz.

 

ENGLISH:

Bertrand Gadenne’s practice is underpinned and inspired by nature. With his close scrutiny and often playful portrayal of animals, Gadenne prompts us to reflect on human behaviours and patterns, and on the scope for animal life today. In modern society with its growing urbanisation, the natural habitats of animals have had to give way for human expansion and its environmental consequences. In his works, Gadenne explores scale, contributing to the surprising effects of his projections when integrated with urban settings. They spark wonder and fascination, and blend comedy with seriousness.  In the empty shop windows, Gadenne lets animals move in, be conspicuously absent, or show something unexpected and rare that changes and influences the relationship to the world at large.

Bertrand Gadenne (b. 1951) lives and works in Roubaix, France. He studied at the École nationale supérieure d’art in Nancy. He has exhibited profusely all over the world, including France, at Galerie Bernard Jordan, Paris, Galerie Claire Gastaud, Paris, Espace pour l’art, Arles, and the Biennale d’art contemporain Hybride, Lens. International exhibitions include Be Poet Aktionsraum in Frankfurt am Main, and Eulengasse in Frankfurt am Main, and the Centre for Contemporary Art in Pontman, Ljubljana. He is represented in collections in France, such as FRAC Limousin, Limoges, FRAC, Nord-Pas de Calais, Dunkerque, 49 Nord 6 EST-FRAC Lorraine, Metz.


Senast uppdaterad: