Borås Konstmuseum logo
rum med multimedia skulptur i form av ett stort animerat öga

Beam Team, The Grid, foto Hendrik Zeitler


BEAM TEAM & Ale
š Zupanc & Črt Trkman (SI)

The Grid

The Grid är en interaktiv audiovisuell installation primärt uppbyggd av ett svart rutnätsmönster, en videoprojektion och en ljudbild. Besökaren spelar en viktig roll i verket då den påverkar den virtuella verkligheten genom att röra sig genom rummet och aktivera rutnätets sensorer. Den svarta golvytan symboliserar den svarta massan i rymden och känslan att befinna sig på en spelplan, i en parallell eller i en digital värld blir påtaglig. Besökaren måste samtidigt förhålla sig till det centrala elementet i hela installationen - ett gigantiskt animerat öga- som med dess påträngande skala och förföljande rörelser framkallar associationer av dystopisk karaktär. 

BEAM TEAM består utav multimediakonstnärerna Stella Ivšek (f.1987 ) och Anja Romih (f. 1991) som även går även under artistnamnen 5237 respektive SMECH. De är båda verksamma i Ljubljana, Slovenien och har studerat visuell kommunikation vid Academy of fine arts, Ljubljana. BEAM TEAM har deltagit i ljuskonstevenemang som Lighting Guerrilla, Slovenien, de har under flera år VJ:at på olika konstfestivaler och klubbevenemang. I sitt konstnärskap ägnar de sig åt ljudvisualisering, videoanimation och videomontage. Med verket The Grid samarbetar de med Aleš Zupanc (f.1997), utbildad vid Vocational school of mechatronics, Kranj, Slovenien som arbetar som utvecklare av elektroniska enheter, firmware och som programmerare; samt Črt Trkman (f.1987), ljuddesigner, ljudtekniker och elektronisk musikproducent. Han har studerat vid IAM - School of Multimedia Production Ljubljana, Slovenien.

 

ENGLISH:

The Grid is an interactive audio-visual installation consisting primarily of a black grid, a video projection and sound. Visitors are integral to the work, since they influence the virtual reality by moving through the space and activating the sensors in the grid. The black floor symbolises the black mass in space, generating a tangible feeling of being on a game board in a parallel or a digital world. Visitors also need to relate to the central element of the entire installation – a gigantic animated eye – which evokes a dystopian atmosphere with its overwhelming size and the way it stares at us when entering the grid.

BEAM TEAM (Stella Ivšek, Anja Romih, Aleš Zupanc & Črt Trkman) are Slovenian multimedia artists who explore the field of intermediate art, video projections and mapping, audio-visual installations, design, video editing and other multimedia. Stella Ivšek (b. 1987) and Anja Romih (b. 1991) are multimedia artists who, apart from VJing for several years in different art festivals and club events, pursue sound visualization, video animation and video montage. They studied Visual Communications at The Academy of Fine Arts Ljubljana, Sloveina and at the Faculty of Design in Trzin, Slovenia. Aleš Zupanc (b. 1997) studied at the Vocational School of Mechatronics in Kranj, Slovenia and now works as a developer of electronic devices and firmware and as a programmer. Črt Trkman (b. 1987) is a sound designer, sound engineer and electronic music producer who creates under the pseudonym of Terranigma. He studied at the IAM – School of Multimedia Production in Ljubljana, Slovenia.


Senast uppdaterad: