Borås Konstmuseum logo


Mellan 22 april och 14 juni är museet stängt för förberedelser inför kommande konstbiennal.

Lars Tunbjörk center för fotografi

2016 bildades Lars Tunbjörks Stiftelse med ändamål att stödja bevarandet, vårdandet och tillgängliggörandet av Lars Tunbjörks fotografiska och konstnärliga arv. Samma år påbörjades ett samarbete mellan stiftelsen och Borås stad i en gemensam vision kring att tillgängliggöra arvet. I Borås startade Lars Tunbjörk sin bana som fotograf och det var även där han hittade inspiration till sin beskrivning av det nya Sverige och människans besvär med att passa in där.

På Borås Konstmuseum finns nu Lars Tunbjörk center för fotografi där material som stiftelsen förfogar över presenteras. På digitala plattformar kan besökare ta del av en omfattande mängd digitaliserat material i form av fotografier, artiklar och filmer. Även Lars Tunbjörks böcker samt ett urval fotografiska printar finns utställda i rummet.

Projektet har möjliggjorts genom generöst stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Tore G Wärenstams Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Längmanska kulturfonden, Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Sven Westerlund/Prodig.

rum med fotografier på väggarna.

Senast uppdaterad: