Borås Konstmuseum logo

Lars Tunbjörks projektrum

2016 bildades Lars Tunbjörks Stiftelse med ändamål att stödja bevarandet, vårdandet och tillgängliggörandet av Lars Tunbjörks fotografiska och konstnärliga arv. Samma år påbörjades ett samarbete mellan stiftelsen och Borås stad i en gemensam vision kring att tillgängliggöra arvet. I Borås startade Lars Tunbjörk sin bana som fotograf och det var även där han hittade inspiration till sin beskrivning av det nya Sverige och människans besvär med att passa in där.

I projektrummet på Borås Konstmuseum presenteras material som stiftelsen förfogar över. På digitala plattformar kan besökare ta del av en omfattande mängd digitaliserat material i form av fotografier, artiklar och filmer. Även Lars Tunbjörks böcker samt ett urval fotografiska printar finns utställda i rummet.

Projektet har möjliggjorts genom generöst stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Tore G Wärenstams Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Längmanska kulturfonden, Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Sven Westerlund/Prodig.

Avlångt rum med fotografier på väggarna.

Senast uppdaterad: