Borås Konstmuseum logo


Mellan 27 februari och 14 april är museet tillfälligt stängt för förberedelser inför kommande utställningar.

serietecknad man i psykosliknande tillstånd som håller en telefon framför sig


Max Gustafson

Samtidspsykos!
-Mentala psykbryt i en digital tid
15 April–24 September 2023

Max Gustafsons satirteckningar speglar med vass skärpa samtidsaktuella frågor om samhälleliga strukturer och maktordning.

De kritiska serierna är ofta djupt politiska och besitter en ironiserande och slagkraftig spännvidd. Utställningens huvudtema är vår digitala samtid och människans upptagenhet runt denna gestaltas ofta i dess urspårade absurda form. Han har även låtit en av sina karaktäristiska gestalter ta sig tredimensionellt uttryck.

Utöver det centrala temat görs en djupdykning i Gustafsons arkivmaterial där återkommande teman som bland annat politik, miljö, klass, förtryck och överkonsumtion lyfts fram och granskas.

 

seriestrip med två i innehållet kontrasterande rutor med en man framför sitt skrivbord

Senast uppdaterad: