Borås Konstmuseum logo
foto av urbant område med en schäfer-hund i förgrunden

Lars Tunbjörk
Lettland
9 mars 2024–15 september 2024

svart text mot gulgrön bakgrund

Borås Art Biennial 2024
15 juni 2024–15 september 2024

Borås Konstmuseum arrangerar för åttonde gången en internationell samtidskonstbiennal, där femtontalet konstnärer medverkar. Biennalen presenteras på Borås Konstmuseum och runtom i stadens offentliga rum.

Biennalens tematik belyser relationen till tid, rum och plats och därmed utforskas kopplingen till omgivning, landskap och miljö. På olika sätt fördjupar sig konstnärskapen i vår rådande omvärld och presenterar alternativa, parallella eller fiktiva världar - där det kosmologiska såväl som det naturvetenskapliga och enigmatiska kan ges utrymme.

 

Senast uppdaterad: