Borås Konstmuseum logo


Förnimmelser av tid
Verk ur samlingen

En konstsamling och dess innehåll är inte statiskt och stillastående, utan befinner sig i ständig rörelse och förändras över tid. Nya konstverk tillkommer, äldre belyses på nytt och ger möjlighet till en historisk återblick men skapar även utrymme för samtida tolkningar och läsningar. När verk från olika tidsepoker, i olika material och teknik, möts i ett nytt sammanhang uppstår en synergi där verken ger nytt liv och betydelse åt varandra. 

I den här utställningen presenteras ett urval verk ur Konstmuseets samling. Det är ett utsnitt som spänner över en lång tidsperiod och visar exempel på samlingens spännvidd. De tidigaste verken är från 1700-talet och de senaste från vår samtid, sammanförda utifrån ett antal genomgående spår.

Utställningens breda teman flyter in i och ur varandra. En association leder till oväntade spår och kopplingar, ett uttryck eller en detalj förenar något till synes väsensskilt. Porträtt, kropp, landskap och surrealism mynnar ut i frågeställningar kring vår existens och vårt varande; om nutid, framtid och förfluten tid. Ett porträtt blir till en kropp som flödar över i ett landskap, och landar i ett drömlikt tillstånd. 

foto bildspel: Hendrik Zeitler

Senast uppdaterad: