Borås Konstmuseum logo


Förnimmelser av tid
Verk ur samlingen

En konstsamling och dess innehåll är inte statiskt och stillastående, utan befinner sig i ständig rörelse och förändras över tid. Nya konstverk tillkommer, äldre belyses på nytt och ger möjlighet till en historisk återblick men skapar även utrymme för samtida tolkningar och läsningar. När verk från olika tidsepoker, i olika material och teknik, möts i ett nytt sammanhang uppstår en synergi där verken ger nytt liv och betydelse åt varandra. 

I den här utställningen presenteras ett urval verk ur Konstmuseets samling. Det är ett utsnitt som spänner över en lång tidsperiod och visar exempel på samlingens spännvidd. De tidigaste verken är från 1700-talet och de senaste från vår samtid, sammanförda utifrån ett antal genomgående spår.

Utställningens breda teman flyter in i och ur varandra. En association leder till oväntade spår och kopplingar, ett uttryck eller en detalj förenar något till synes väsensskilt. Porträtt, kropp, landskap och surrealism mynnar ut i frågeställningar kring vår existens och vårt varande; om nutid, framtid och förfluten tid. Ett porträtt blir till en kropp som flödar över i ett landskap, och landar i ett drömlikt tillstånd. 


Medverkande konstnärer: Kristina Abelli Elander, Christian-Pontus Andersson, Maj Arnell, Amalia Bille, Evald Björnberg, Helena Blomqvist, Björn Bredström, Aina Beck-Friis, Ruth Carlsson, Stina Carlsson, Gustaf Cederström, Rune Claesson, Bengt Crantz, Siri Derkert, Nathalie Djurberg och Hans Berg, Marianne Ebeling , Per-Erik Ekelund, Carl Eldh, Manfred Flyckt, Arvid Fougstedt, Erik Wessel-Fougstedt, Roj Friberg, Vera Frisén, Jens Fänge, John Hedaeus, Johannes Heldén, Gustaf Hellsing, Sigrid Hjertén, Elvy Häggström, Katalin Hidas, Sven-Erik Johansson, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Sven Jonson, Gittan Jönsson, Hannu Karjalainen, Axel Annica Karlsson Rixon, Roland Kempe, Bo Christian Larsson, Johan Lindberg, Stig E. Lindberg, Marianne Lindberg De Geer, Petra Lindholm, Sixten Lundbohm, Per Åke Magnusson, Tamara Malmeström De Laval, Aina Marmén, Maria Miesenberger, Stellan Mörner, Britta Nehrman, Vera Nilsson, Maline Nordin, Oscar Ohlsson, Karin Parrow, Karin Persson, Siv Persson, Margareta Renberg, Margareta Ryndel, Ninnan Santesson, Lena Santesson-Carlson, Anna Stoopendaal, Georg Stoopendaal, Hans Stridh, Alexander Tallén, Violet Tengberg, Nunne von Unge, Magnus Wallin, Karin Wikström, Carl Wilhelmson, Per Wizén, Dan Wolgers, Fredrik Wretman, Maurits Ylitalo, Helge Zandén, Anders Zorn

foto bildspel: Hendrik Zeitler

Senast uppdaterad: