Borås Konstmuseum logo


Förnimmelser av tid
Verk ur samlingen

En konstsamling och dess innehåll är inte statiskt och stillastående, utan befinner sig i ständig rörelse och förändras över tid. Nya konstverk tillkommer, äldre belyses på nytt och ger möjlighet till en historisk återblick men skapar även utrymme för samtida tolkningar och läsningar. När verk från olika tidsepoker, i olika material och teknik, möts i ett nytt sammanhang uppstår en synergi där verken ger nytt liv och betydelse åt varandra. 

I den här utställningen presenteras ett urval verk ur Konstmuseets samling. Det är ett utsnitt som spänner över en lång tidsperiod och visar exempel på samlingens spännvidd. De tidigaste verken är från 1700-talet och de senaste från vår samtid, sammanförda utifrån ett antal genomgående spår.

Utställningens breda teman flyter in i och ur varandra. En association leder till oväntade spår och kopplingar, ett uttryck eller en detalj förenar något till synes väsensskilt. Porträtt, kropp, landskap och surrealism mynnar ut i frågeställningar kring vår existens och vårt varande; om nutid, framtid och förfluten tid. Ett porträtt blir till en kropp som flödar över i ett landskap, och landar i ett drömlikt tillstånd.

Under Borås Art Biennial får denna utställning ett tillägg med verk som tillkommit till samlingen i samband med tidigare biennaler.

Salad Hilowle - Passion of Remembrance, 2020

Verket Passion of Remembrance väver samman kollektiva minnen från tv-program och populärkultur från 1990-talets Sverige med ett högst personligt minneslandskap om hur det var att växa upp i Sverige som svart. Verket ger ett annat perspektiv på kulturella artefakter som konstruerar, begränsar och ger mening åt vår uppfattning om vem som hör till och vem som inte gör det.

Verket köptes in i samband med Borås Art Biennial Deep Listening for Longing år 2021.

Simon Mullan - Blaumänner, 2018

Serien Blaumänner består av jeans och overaller som påminner om typen ”Blåkläder” som konstnären köpt begagnade online. Därefter har han klippt isär dem och sytt ihop till collage. Mullan intresserar sig för att föra in socialt kodade referenser i sina verk och materialval. Blaumänner associerar till såväl manligt relaterade domäner som frågor om social status och verken utgör en hyllning till arbetarklassen.

Verken köptes in i samband med biennalen A Grin Without a Cat år 2018.

Gul vägg med TV-skärmar framför en bänk i trä.

Salad Hilowle, Passion of Remembrance, 2020 Foto: Hendrik Zeitler

Övriga medverkande konstnärer: Kristina Abelli Elander, Christian-Pontus Andersson, Maj Arnell, Amalia Bille, Evald Björnberg, Helena Blomqvist, Björn Bredström, Aina Beck-Friis, Ruth Carlsson, Stina Carlsson, Gustaf Cederström, Rune Claesson, Bengt Crantz, Siri Derkert, Nathalie Djurberg och Hans Berg, Marianne Ebeling , Per-Erik Ekelund, Carl Eldh, Manfred Flyckt, Arvid Fougstedt, Erik Wessel-Fougstedt, Roj Friberg, Vera Frisén, Jens Fänge, John Hedaeus, Johannes Heldén, Gustaf Hellsing, Sigrid Hjertén, Elvy Häggström, Katalin Hidas, Sven-Erik Johansson, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Sven Jonson, Gittan Jönsson, Hannu Karjalainen, Axel Annica Karlsson Rixon, Roland Kempe, Bo Christian Larsson, Johan Lindberg, Stig E. Lindberg, Marianne Lindberg De Geer, Petra Lindholm, Sixten Lundbohm, Per Åke Magnusson, Tamara Malmeström De Laval, Aina Marmén, Maria Miesenberger, Stellan Mörner, Britta Nehrman, Vera Nilsson, Maline Nordin, Oscar Ohlsson, Karin Parrow, Karin Persson, Siv Persson, Margareta Renberg, Margareta Ryndel, Ninnan Santesson, Lena Santesson-Carlson, Anna Stoopendaal, Georg Stoopendaal, Hans Stridh, Alexander Tallén, Violet Tengberg, Nunne von Unge, Magnus Wallin, Karin Wikström, Carl Wilhelmson, Per Wizén, Dan Wolgers, Fredrik Wretman, Maurits Ylitalo, Helge Zandén, Anders Zorn

foto bildspel: Hendrik Zeitler

Senast uppdaterad: