Borås Konstmuseum logo


Nathalie Djurberg & Hans Berg
Only for the Wicked
10 Juni–5 November 2023

Nathalie Djurberg & Hans Bergs stora utställning, Only for the Wicked, utspelar sig i underjorden och leder in i en miljö med ringlande gruvgångar och bergrum. Via storskaliga installationer, skulpturer, videoverk och mäktig musik förflyttas besökaren till en gömd skattkammare och en pågående vindlande skattjakt. Vi leds genom mörka intima passager, där konstverken regelbundet framträder ur dunklet som dyrbara klenoder.

Djurberg & Berg är mästare på att skapa olika stämningar och dubbelbottnade situationer, där en förflyttas mellan olika känslor och tillstånd och där det som bevittnas skruvas till och konstant får omförhandlas. Det sker såväl via de många lagren i den pågående berättelsen, som med den ytterst påtagliga musiken. Med humor och svärta gestaltas komplexa beteendemönster och ofta pågår lekfulla situationer där njutning plötsligt övergår i avsky och där gränser konstant förflyttas och passeras.

Tematiskt lyfter verken i utställningen på olika sätt hur girighet och sökandet efter rikedom, framgång och makt förändrar individen på djupet och driver en att konstant söka efter mer i en svårbruten giftig spiral. Verken reflekterar även farorna med överkonsumtion och utarmning av kollektiva globala resurser och vad det medför i ett större perspektiv.

Utställningen innebär världspremiärer för flera nyproducerade verk, den leranimerade videoinstallationen Only for the Wicked, som innehåller sju olika filmer och även givit titel åt hela utställningen, de tre förgyllda skulpturerna Portrait of a Wicked, 1, 2 & 3 och installationen The Stone Garden.

 

Bildspel:1–2: Nathalie Djurberg & Hans Berg, The Stone Garden, 2023, photo Hendrik Zeitler, 3: Nathalie Djurberg & Hans Berg, Damaged Goods, 2019, photo Hendrik Zeitler, 4: Nathalie Djurberg & Hans Berg, Only for the Wicked, 2023, photo Hendrik Zeitler, 5–8: Nathalie Djurberg & Hans Berg, Only for the Wicked (Secret),(Throne), (Tree), (Wreck), 2023 (Film stills), © Nathalie Djurberg & Hans Berg; Courtesy of Lisson Gallery; Gió Marconi; Tanya Bonakdar, 9: Nathalie Djurberg & Hans Berg, Portrait of a Wicked 1,2 & 3, 2023, photo Hendrik Zeitler, 10: Nathalie Djurberg & Hans Berg, How to Slay a Demon, 2023, photo Hendrik Zeitler

Senast uppdaterad: