Borås Konstmuseum logo


Borås Bright Art - energiförbrukning

Borås Konstmuseum tar rådande energikris på största allvar och har bland annat beslutat att korta den del av utställningen som visas utomhus med 6 veckor. Samtliga konstnärer är informerade om att det kan komma att ske ytterligare förändringar längs vägen, om läget blir allvarligare, det kan innebära de mest energikrävande konstverken utomhus släcks ner ännu tidigare.

Konstnärerna är medvetna om energi och klimatfrågor redan sedan tidigare och alla använder energisnål belysning. Det kommer att finnas timer på konstverken vilket innebär att de endast är upplysta kvällstid och när det är mörkt ute. De konstverk som förbrukar mest energi är jämförbar med en kaffebryggare, om en kaffebryggare är påslagen 2 timmar drar den ca 2000W, de flesta konstverken förbrukar mindre.

Det finns också en trygghet och tillgänglighetsaspekt, vi har medvetet fokuserat främst på mörkare platser som inte belyses av skyltfönster eller julbelysning. På ett par gångstråk ersätter ljus- och projektionskonst befintlig gatubelysning. Ljusbaserad konst är inte den största energiboven, det finns många andra åtgärder i samhället som skulle göra verklig skillnad.

Beträffade den del av utställningen som visas inomhus så kommer den att vara mindre energikrävande än vanligt då det kommer att vara dunkelt i museet jämfört med många andra utställningar som kräver full spothlightsljus.


Senast uppdaterad: