Borås Konstmuseum logo


Borås Konstmuseum lånar i regel ut konst till andra konstinstitutioner samt till Borås Stads verksamheter.

Utlån till konstinstitutioner

Borås Konstmuseum handlägger utlåningsförfrågningar löpande. Handläggningstiden beräknas på cirka 2 månader. Kostnader för transporter, försäkringar och andra omkostnader som kan uppstå i samband med utlåning av konstverk ur Borås Konstmuseums samlingar bekostas av inlånande part.

Administrativ avgift: 2000 kronor per verk

Kontakt

Anna Lönnquist
Intendent samling
anna.lonnquist@boras.se

Tavla med svart grund och vita målade streck i olika formationer

Elis Eriksson, Övermålade mästerverk nr.28, 1986

Fotografi av kvinna i päls och stora kjolar hängandes upp och ner

Charlotte Gyllenhammar, Olydnad, 1997

Senast uppdaterad: