Borås Konstmuseum

OBS. Museet håller just nu stängt för omhängning fram till 17 oktober. Information om Corona - läs information.

Borås Konstmuseum lånar i regel ut konst till andra konstinstitutioner samt till Borås Stads verksamheter.

Utlån till konstinstitutioner

Borås Konstmuseum handlägger utlåningsförfrågningar löpande. Handläggningstiden beräknas på cirka 2 månader. Kostnader för transporter, försäkringar och andra omkostnader som kan uppstå i samband med utlåning av konstverk ur Borås Konstmuseums samlingar bekostas av inlånande part.

Administrativ avgift: 800 kronor per verk

Utlån inom kommunen

För närvarande har vi många förfrågningar om utlån av konst inom Borås stad. Ärendena handläggs och behandlas efter hand enligt ett kösystem. Räkna därför med en längre väntetid innan verken är på plats.

Administrativ avgift: målning 200 kronor/utlån och år, grafiska blad 50 kronor/utlån och år


Kontakt

Anna Lönnquist
Intendent samling
Anna.lonnquist@boras.se

Senast uppdaterad: 2020-04-16