Borås Konstmuseum logo


Redan i slutet av 1950-talet presenterades de första förslagen till ett nytt kulturhus som skulle rymma Stadsteater, Stadsbibliotek och Konstmuseum. Det skulle dock dröja ända till 1975 innan kulturhuset I Borås skulle stå färdigt.

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening, som existerat sedan 1934, var mycket engagerad i tillblivelsen av ett nytt museum. År 1943 bildades Borås Konstmusei Vänner som var helt fokuserade på att köpa in konstverk till ett blivande Konstmuseum. I avvaktan på att byggnaden skulle stå färdig förvaltades inköpta konstverk av Konstföreningen. Dessa skulle sedermera utgöra grunden i museets samling. Därmed kom cirka 3 200 konstverk att övergå i kommunal ägo. I gåvan ingick verk av bland annat Albin Amelin, Carl Kylberg, Isaac Grünewald, Einar Jolin och Eric Hallström.

Även donationer från privatpersoner bidrog i väsentlig grad till Konstföreningens samling. Särskilt utmärker sig en stor mängd grafik av Anders Zorn och Helge Zandén. Av de cirka 1 300 konstverk som tillfördes Konstföreningens samlingar mellan åren 1934 och 1963, utgjordes nästan hälften av gåvor. Det ger en uppfattning om de enskilda initiativens betydelse för samlingens uppbyggnad, vilket har varit tongivande ända in på 2000-talet!

En konsekvent och medveten inköpspolitik resulterade i att man förvärvade samtidens dagsaktuella konst till bra priser. Under 1940-talet märks en stark inriktning mot västkustmåleri. Därefter inriktade man sig på förvärv av lokal konst, Halmstadsgruppen samt grafik- och teckningar av nordisk och fransk grafik. Av närmast pedagogiska skäl byggdes en grafiksamling upp under 1950-talet.

Samtidsperspektivet var under alla år vägledande för föreningens inköpspolitik. Konst av "årsbarn" med Konstföreningen dominerade inköpen på ett markant sätt. Det är därför inte förvånande att konst av Göteborgskolorister och Halmstadsgruppen under en följd av år är överrepresenterade bland föreningens inköp.

När Borås kulturhus 1975 stod klart var tiden mogen att överlåta samlingarna till kommunen och drömmen om ett Borås Konstmuseum hade realiserats.

 

Tavla med färgstarkt måleri föreställande en måltidssituation

Marie-Louise Ekman, Måltiden, 1976

Senast uppdaterad: