Borås Konstmuseum

Öppet tisdag-söndag 12.00-16.00, fri entré. Information om Corona - läs information.

Uppdrag rörlig bild

Borås Konstmuseum har genom sitt mångåriga engagemang för film- och videokonst uppdrag från Västra Götalandsregionen att samla, vårda och visa rörlig bild. Ett uppdrag vi förvaltar genom att visa videokonst på museet, och genom att ta aktiv del i den rörliga bildens utveckling och möjligheter på museiområde.

Artist in Production Recidency
Borås Konstmuseum, i samarbete med Kultur i Väst och IASPIS, utlyste våren 2017 ett produktionsresidens för rörlig bild. Konstnären Sara Tirelli blev tilldelad uppdraget.

Produktionsresidens rörlig bild
Under våren 2016 gästade Emanuel Almborg Västra Götalandsregionen i ett produktionsresidens för konstnärlig film. Residenset som finansierades av Västra Götalandsregionen var en pilot och drevs av Borås Konstmuseum och Kultur i Väst.

CineArt
Projektet är ett samarbete mellan museet och ett tiotal av regionens kvalitetsbiografer om att visa film- och videokonst före ordinarie filmprogram, både före de filmer som riktas till vuxna och före de som är riktade till barn och unga.

Film- och video på museer och i samlingar
Hösten 2012 arrangerade Borås konstmuseum ett internationellt symposium med fokus på rörliga bilder i samlingar och på museer.

Borås konstmuseum c/o
Vi vill verka för utlån av videokonstsamlingen till andra museer i Västra Götalandsregionen och bli det nav för rörlig bild som regionen behöver. Vi har under de senaste åren presenterat verk ur vår samling i c/o program många platser och inbjuder till fler samarbeten.

Köpeavtal för rörliga bilder
Borås konstmuseum har på uppdrag av Västra Götalandsregionen lett arbetet med att ta fram ett köpeavtal för rörliga bilder. Ladda nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (köp av institution). Ladda ner länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(privat köpare).

Open up textile
I september 2016 utlyste Textilmuseet och Borås konstmuseum två filmstipendier för unga filmare i Sjuhärad, nu är de utsedda! Genom projektet vill vi levandegöra en mångfald av berättelser knutna till kultur-, och industriarvet i Sjuhäradsbygden

Pedgogik och skolprogram
Museet erbjuder såväl teoretiska som praktiska workshops och föreläsningar kring rörlig bild.

Stillbild ur Skyline, Magnus Wallin

Le Rond Universel, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans 2014.

Stillbild ur Evolution (Megaplex), Marco Brambilla, 2010.

Senast uppdaterad: 2019-10-30