Borås Konstmuseum
4,5 meter hög bronsskulptur.

Carl Fredrik Reuterswärd
Var rädd om jorden
2010
P A Halls Terrass

Senast uppdaterad: