Borås Konstmuseum

Öppet tisdag-söndag 12.00-16.00, fri entré. Information om Corona - läs information.

Borås Stad avsätter årligen 3 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som skolor och förskolor.

Under hösten 2018 utlystes gestaltningsuppdrag till fyra skolor inom Borås Stad där sju konstnärer just nu arbetar med sina skissförslag.

Under 2019 påbörjas ett projekt med konst stadsutveckling i bostadsområdet Sjöbo i samarbete med Statens konstråd.

Ytterligare gestaltningsuppdrag kommer att utannonseras under 2019.

Senast uppdaterad: 2020-04-27