Borås Konstmuseum logo

Museet är tillfälligt stängt för omhängning fram till 30 oktober. Information med anledning av coronaviruset

Pågående gestaltningsprojekt

Borås Stad avsätter årligen 3 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som skolor och förskolor.

Under hösten 2018 utlystes gestaltningsuppdrag till fyra skolor inom Borås Stad där sju konstnärer just nu arbetar med sina skissförslag.

Under 2019 påbörjades ett projekt med konst i stadsutveckling i bostadsområdet Sjöbo i samarbete med Statens konstråd.

Ytterligare gestaltningsuppdrag kommer att utannonseras under 2020.

Senast uppdaterad: