Borås Konstmuseum logo

Borås Stad avsätter årligen 3 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som skolor och förskolor.

Under hösten 2018 utlystes gestaltningsuppdrag till fyra skolor inom Borås Stad där sju konstnärer just nu arbetar med sina skissförslag.

Under 2019 påbörjades ett projekt med konst i stadsutveckling i bostadsområdet Sjöbo i samarbete med Statens konstråd.

 

Pågående gestaltningar

renderad bild med en stor byggnad och några träd framför

Gässlösa skola

Just nu gör vi en upphandling av en permanent konstgestaltning till entrétorget vid en ny skola i stadsdelen Gässlösa, Borås Stad. Konstgestaltningen ska gestalta platsen vid skolan, fungera som blickfång vid entrén och förhoppningsvis bli en symbol för skolan och stadsdelen. Vi tar emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer fram till 15 oktober 2021. Läs mer i denna pdf. Pdf, 762.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad: