Borås Konstmuseum

Öppet tisdag-söndag 12.00-16.00, fri entré

A Grin Without a Cat
26 maj - 23 september 2018

Andeel (EGY), Brothers Quay (USA), Børre Sæthre (NO), Chiara Bugatti (IT), Christian Jankowski (DE), Hassan Khan (EGY), Iman Issa (EGY), Johan Thurfjell (SE) Jonah Freeman & Justin Lowe (USA), Katarina Löfström (SE), Latifa Echakhch (MA), Nathalie Djurberg och Hans Berg (SE), Simon Mullan (DE), Sofia Hultén (SE), Jan Svankmajer (CZ)

Curator: Power Ekroth

För sjätte gången kom internationella konstnärer för att visa sina verk i skulpturstaden Borås. Femton konstnärer från Sverige, Norge, Turkiet, USA, Egypten, Tyskland, Italien, Marocko och Frankrike medverkade i biennalen 2018 där verken tog plats både inne i museet och ute i det offentliga rummet.

Titeln på biennalen var A Grin Without a Cat och det surrealistiska och absurda som kännetecknar berättelsen om Alice i Underlandet återfanns i flera av konstnärernas verk. Måleri som lurar ögat, föremål som vi känner igen från vardagen men vars egenskaper och utseende har förändrats totalt, monument till den vanliga människan, konstverken i biennalen 2018 kan ge oss nya perspektiv på verklighet och fiktion och på vår plats i tillvaron.

Som en förlängning av skulpturbiennalen visade vi också verk från Borås Konstmuseums samlingar i utställningen The Cat's Tail. Frågeställningar som togs upp i biennalen fortsätte och breddades i verk från skilda epoker och med olika uttryck. Verken i utställningen plockade upp trådar kring perception och minne i relation till omvärld och historia samt olika strategier att hantera de begränsningar och utmaningar som samhälleliga roller och förväntningar kan innebära. Individens plats i världen och förhållande till makt vävs samman med det vardagliga och privata.

Biennalen ägde rum både inomhus och utomhus i Borås, men expanderade också i ett regionalt samarbete. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har utvecklat ett utbyte av skulpturer under namnet Vi byter skulpturer med varandra mellan kommunerna Borås, Uddevalla, Skövde och Ulricehamn. De tre skulpturer som Borås kommer att låna ut är Maria Miesenbergers Human Ostrich till Ulricehamn, Ulf Rollofs Octopus till Uddevalla och Tony Craggs Declination till Skövde. I gengäld lånades tre skulpturer in från nämnda kommuner med placering i Stadsparken under sommaren.

Logo: Brainforest AB

Katarina Löfström, Ciphers, 2018.

Senast uppdaterad: 2019-11-13