Musem med fokus på samtidskonst, rörlig bild och offentling konst.

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Stängt just nu. Öppnar imorgon 11.00

Muralmålning på fassad med motiv av en svan och en räv som bråkar.

Telmo Miel, 2017. Foto Fedrik Malmund

Borås Art Biennial x NUAN 24

Borås Konstmuseum bjuder in till två dagar med föreläsningar, samtal och aktiviteter som värdar för årets NUAN-konferens.

NUAN - National Urban Art Network, genomfördes på första gång år 2020 som en digital träff under en galopperande covid-19 pandemi. Initiativtagarna var dåvarande Urban Konst (2017–2023) vid Göteborgs Konsthall, Dokument Press förlaget, och Urban Konst vid Botkyrka Konsthall. Sedan dess har konferensen drivits av en arbetsgrupp som förändrats från år till år, med uppehåll under 2023. I år är det Borås Konstmuseum som öppnar sina dörrar för initiativet.

Många kommuner har gått från att censurera graffitins estetik under offentlig regi till att marknadsföra sig själva med festivaler under namnet gatukonst eller street art. Årets konferens försöker få grepp om de senaste årens utveckling, där nolltoleransen och demonisering av graffiti och street art har förbytts i vad som kan förstås som en offentlig administration av en urban konst. En ny tolerans för estetiker som tidigare förbjöds inom offentlig regi tycks ha lett åt ena sidan till en ökad instrumentalisering och styrning av en föreställd urban konst, åt andra sidan ett mindre exkluderande begrepp om offentlig konst. Årets presentationer visar på ett mångbottnat begrepp med implikationer för konsten, marknaden och institutioner.

Evenemanget riktar sig till professionella såväl som allmänheten och har fri entré.
Säkra din plats genom att anmäla dig till: bokningar.konstmuseum@boras.se

Fredag 6 september

Tid: 13.00–17.00
Plats: Kulturhusets foajé (adress: PA Halls Terrass)

PROGRAM

Moderatorer: Tobias Barenthin Lindblad, publicist och grundare till Dokument Press och Daniel R. Terres, verksamhetsutvecklare för urban konst och program på Borås Konstmuseum.

13.00–13.20 Välkomsthälsning (Borås Konstmuseums entré)

13.20–14.00 Om graffiti och samhällets institutioner. Jacob Kimvall, PhD i konstvetenskap och lektor vid Konstfack

14.00–14.30 Artworks or artists’ work? Hanna Borgblad, Postdoktor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

14.30–14.40 Paus

14.40–15.10 Urban konst och den liberala demokratins kris. Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten, kritiker, verksam vid Konsthögskolan i Oslo och HDK-Valand, Göteborgs universitet.

15.10–16.00 Panelsamtal: Den svenska institutionaliseringen av graffiti och street art. Elin Aspeklev (projektledare, Lunds Konsthall), Hanna Borgblad (Postdoktor Handelshögskolan/Göteborgs universitet) och Jacob Kimvall (PHD och lektor vid Konstfack)

16.00–17.00 Visning av Borås Art Biennial 2024

Lördag 7 september

Tid: 14.00–16.00
Plats: Samling vid Kulturhusets entré (adress: PA Halls Terrass)

PROGRAM

Stadsvandring genom ett urval av verk från No Limit® och Borås Art Biennial 2024. Avslutas vid evenemang och graffitijam No Limit® 10 år vid Magasinsgatan 8.

Biografier:

Hanna Borgblad
Postdoktor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, lektor vid Högskolan i Borås. I sin forskning studerar hon hur nyutexaminerade konstnärer jobbar som professionella konstnärer, hur MU-avtalet har påverkat konstnärers arbetsmarknad och hur konstnärer värderar sitt arbete. Doktorerade år 2019 med avhandlingen ”Exchangification of art: transforming street art into market products”.

Fredrik Svensk
Fredrik Svensk är verksam som kritiker, lärare, redaktör och curator. Han är chefredaktör tillsammans med Sinziana Ravini för tidskriften Paletten, forskar och undervisar vid Konsthögskolan i Oslo och på HDK-Valand, Göteborgs universitet, samt skriver konstkritik för bland annat Aftonbladet Kultur och Artforum. Författare till essän ”Kritik av den urbana konsten”, Ord&Bild nr 3-4 -2021.

Jacob Kimvall
Konstvetare och skribent, verksam som lektor i konst- och bildvetenskap på Konstfack. Disputerade 2014 med avhandlingen The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti (Dokument PressLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.) och gav ut boken Noll tolerans – kampen mot graffiti (Verbal förlagLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats., 2012). Han är just nu aktuell med kapitlet "Gatumonument: Minne, politik och social mobilisering" i Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5 (2024).

Elin Aspeklev
Elin Aspeklev är utbildad museolog och konstvetare vid Lunds universitet, och hon har arbetat på Lunds konsthall sedan 2020, bl.a. med projektet LundART.

2021 fick Lunds konsthall i uppdrag att realisera tre tillfälliga konstprojekt under projektnamnet LundART. Allt efterhand som arbetet blivit en del av linjeverksamheten under benämningen tillfällig offentlig konst, till skillnad från permanent offentlig konst som har en mer flerårig fortvaro. Denna tillfälliga offentliga konst utgörs av flera konstnärliga praktiker, bland annat muralmålningar och billboards, men också varierande inslag av text som integreras i stads- och gatubilden.

Tobias Barenthin Lindblad
Författare och redaktör på det svenska förlaget Dokument Press, specialiserat på utgivning av böcker om urban kultur. Han målade graffiti som tonåring och var 1992 med och startade graffititidskriften UP. Han är författare till ett dussintal böcker i ämnena graffiti, gatukonst, rätten till den offentliga platsen och medborgardeltagande.

Årets konferens arrangeras av Borås Konstmuseum i samarbete med Borås TME och Västra Götalandsregionens Kulturförvaltning.

Datum:
Tid: -
Plats: Kulturhusets foajé Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

AKTIVITETER

Filtrera: