Borås Konstmuseum

Sara Tirelli

Medusa

31 januari - 11 augusti 2019

Medusa är ett videoverk filmat i 360° som upplevs genom Virtual Reality-glasögon. Verket beskriver ett Europa i kris och händelserna som utspelas i filmen består av en blandning av fakta och fiktion. Sara Tirelli har använt sig av aktuella nyheter, sociala medier, EU-dokument och intervjuer för att porträttera EU:s identitet samt den rådande situationen för människor på flykt.

Verkets titel refererar till den grekiska myten om att förstenas när man ser in i gorgonen Medusas ögon. Titeln kan även associeras till Theodoré Gericaults konsthistoriska verk Medusas Flotte (1818-1819). I målningen skildras överlevande från ett skeppsbrott och hur människor drabbas av makthavarnas bristfälliga beslut. Skildringen i Medusas Flotte kan också kopplas ihop med dagens bilder av flyktingar som riskerar sina liv på väg till Europa, medan Europas invånare bevittnar händelserna paralyserade framför sina tv-apparater. Det finns en tydlig länk mellan målningen och samtida medias bilder av flyktingsituationen.

Medusa är till stor del inspelad på Borås Konstmuseum. Totalt medverkar 63 aktörer varav de flesta har lokal förankring. Bland annat har Sara Tirelli arbetat med Agape, en frivilligorganisation för ensamkommande barn och ungdomar.

Sara Tirelli, född 1979, är en italiensk konstnär och filmskapare vars arbete rör sig i gränslandet mellan konst och filmindustri. Hon tog sin master i bildkonst vid institutionen för konst, musik och scenkonst i Bologna 2003. Hennes verk har visats på flera utställningar och festivaler, bland annat Quadriennale d'Arte i Rom, Arkitekturbiennalen i Venedig och Rotterdams filmfestival. Sara Tirelli bor och verkar i Venedig och Rom.


Utställningen är producerad med stöd från IASPIS, Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst och Lindholmen Science Park.

Curator: Jonatan Habib Engqvist

Sara Tirelli. Fotograf: Martín Mejía Rugeles.

Senast uppdaterad: 2019-03-13